سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه یاران سبز موعود(عج) 
مدیر شبکه اجتماعی 
 
 
تربیتی مدیریتی 
همکاری 
دفتر مطالعات راهبردی شورای عالی حوزه های علمیه 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علمیه امام مهدی مشکین شهر 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
مدرسه علمیه امام عصر قم 
مدرس 
 
 
شرح جامعه کبیره 
همکاری 
موسسه یاران سبز موعود(عج) 
مسئول ستاد رودسر 
 
 
تبلیغی مدیریتی 
همکاری 
دفتر تدوین متون آموزشی حوزه 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
موسسه یاران سبز موعود(عج) 
عضو کارگروه پژوهش 
 
 
پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه امام مهدی 
مدرس 
 
 
آموزش احکام 
تدریس 
مدرسه علمیه امام مهدی مشکین شهر 
مدرس 
 
 
شیعه در اسلام 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
فلسفه سیاست